Profiel

E. van der Boom Advies (of: Van der Boom Advies) is opgezet door drs. E.J.A. van der Boom en bestaat sinds 15 februari 2006. Het bureau is gespecialiseerd in toepassing van de Onteigeningswet en aanverwante wetgeving, zoals de Belemmeringenwet Privaatrecht en Wet voorkeursrecht gemeenten, door met name overheidsorganisaties (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). Van der Boom Advies werkt echter ook breder op het vlak van het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht.

De advisering en ondersteuning op het terrein van de Onteigeningswet geldt als voornaamste taak. Van der Boom Advies kan vooral waar het gaat om toepassing van de administratieve onteigeningsprocedure adviseren, ondersteunen en werk uit handen nemen. Drs. E.J.A. van der Boom heeft jarenlange ervaring met de toepassing van deze procedure. Vanaf 1991 tot heden heeft hij verschillende leidraden en handboeken tot stand gebracht, bijgedragen aan de totstandkoming van wet- en regelgeving, presentaties verzorgd tijdens cursussen en seminars en bijgedragen aan losbladige wettenedities.

Toepassing van de Onteigeningswet, Belemmeringenwet Privaatrecht en Wet voorkeursrecht gemeenten luistert zeer nauw en vraagt (specifieke) deskundigheid en zorgvuldigheid. Van der Boom Advies kan die deskundigheid en zorgvuldigheid leveren. Klik op de links naar de drie genoemde wetten voor een toelichting en uiteenzetting van de concrete werkzaamheden die Van der Boom Advies voor u en uw organisatie kan verrichten. Klik op “projecten” voor enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde projecten.

Van der Boom Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27285647.