Projecten

 • Onderdeel rijksdienst: voorbereiding en begeleiding diverse procedures Titels II en IIa Onteigeningswet voor:
  - aanleg van kaden en een retentiegebied;
  - realisering van rivierverruimingsprojecten.

 • Onderdeel rijksdienst: begeleiding en advisering toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht voor de realisering van kadewerken.

 • Provinciale overheid: begeleiding, advisering en ondersteuning diverse procedures Titels IIa, IV en VII Onteigeningswet voor:
  - aanleg fietspaden;
  - aanleg (meerstrooks)rotondes;
  - omleiding en verbetering provinciale wegen;
  - vernieuwing provinciale weg (Titel IV);
  - uitbreiding zandwinlocatie (Titel IV);
  - aanleg/realisering natuur- en recreatiegebieden.

 • Provinciale overheid: begeleiding en advisering toepassing Wet voorkeursrecht gemeenten.

 • Onderdeel rijksdienst:
  - leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van Koninklijke besluiten op grond van Titel II en IIa Onteigeningswet;
  - actualiseren leidraad opstellen onteigeningsstukken Titels II, IIa en IIc Onteige-ningswet;
  - actualiseren leidraad procedure Titels II, IIa en IIc Onteigeningswet;
  - actualiseren handboek jurisprudentie Titels II, IIa en IIc Onteigeningswet.

 • Overige:
  - Elsevier Opleiding en Advies: dagdeel “Administratieve onteigeningsprocedure” verzorgd voor de cursus Juridisch Vastgoed Rijksoverheid module 2;
  - Sdu Uitgevers: onderdeel “Onteigening” verzorgd voor de losbladige wetteneditie “Waterstaatswetgeving” (Vermande, W24).